Instrukcja wymiany folii w module grzewczym

29-10-2018

Instrukcja wymiany folii fusera

Podczas wymiany folii bardzo ważne jest zastosowanie smaru. Niewłaściwa instalacja prowadzi do braku obrotu lub uszkodzenia folii. Przy wymianie folii należy postępować kolejno według instrukcji.

 1. Zdjąć zamontowaną i zużytą folię z fusera.
 2. Wyczyścić powierzchnię elementu grzejnego środkiem na bazie alkoholu,
  (np. alkohol izopropylowy).
 3. Nabrać z pojemnika trochę smaru szpachtułką, zalecana drewniana.
Nałożenie smaru pod folię pieca
 1. Nałożyć smar w 15-20 miejscach na powierzchni grzałki (element grzewczy i osprzęt). Całkowita ilość nakładanego smaru to ok. 1,0 gram.

  Fuser film manual
 2. Przy pomocy spachtułki należy rozprowadzić nałożony smar następnie upewnić się, że nie ma smaru na folii.
 3. Nałóżyć folię na grzałkę rozpoczynając od strony bez marginesu. Dolny pierścień (margines) powinien być w dobrym kontakcie z gumową zębatką rolki dociskowej.
 4. Obrócić folię kilka razy ręką i kiedy można wyczuć, że folia łatwo się obraca - zmontować grzałkę z dociskiem.